Mida põnevat enda teaduspisikuga peale hakata?

  • Tee Youtube saateid huvitavate katsete kohta. Vt näiteks: AsapSCIENCE.
  • Osale Rakett69 saates ja treeni enda loovat leiutamisoskust.
  • Paku klassikaaslastele õpiabi – aita neil lihtsate näidete kaudu keemiat, bioloogiat või füüsikat tundma õppida.
  • Uuri, millised probleemid ja mured on Sinu kodukandi inimestel ning mõtiskle, kuidas saaksid neid nutikalt teaduse abil lahendada.

Mida ägedat teaduse populariseerimiseks juba tehakse?

Ole teadusasjadega kursis: